Bảng Giá Thuê Xe Loại Xe Giá (vnđ/ngày)
Xe 4 chỗ Liên hệ / 0292 382 7675
Xe 7 chỗ Liên hệ / 0292 382 7675
Xe 16 chỗ Liên hệ / 0292 382 7675
Xe 30 chỗ Liên hệ / 0292 382 7675

 

Bảng Giá Thuê Tàu / Ghe Loại Tàu / Ghe Giá (vnđ/ngày)
Xuồng Liên hệ / 0292 382 7675
Ghe Liên hệ / 0292 382 7675
Tàu Liên hệ / 0292 382 7675