PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

400.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

450.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

470.000 vnđ

PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

400.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

450.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

470.000 vnđ