PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

420.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

500.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

520.000 vnđ

PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

420.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

500.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

520.000 vnđ