PHÒNG MINI STANDARD

Phòng

1 Giường Đơn

Giá Phòng

500.000 vnđ

PHÒNG STANDARD

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

790.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

1 Giường Đôi hoặc
2 Giường Đơn

Giá Phòng

900.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

1 Giường Đôi hoặc
2 Giường Đơn

Giá Phòng

1.000.000 vnđ

PHÒNG FAMILY DELUXE

Phòng

3 Giường Đơn hoặc
1 Giường Đôi, 1 Đơn

Giá Phòng

1.350.000 vnđ

PHÒNG SENIOR DELUXE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

1.500.000 vnđ