PHÒNG STANDARD DOUBLE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

700.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR DOUBLE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

900.000 vnđ

PHÒNG DELUXE DOUBLE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

1.200.000 vnđ

PHÒNG DELUXE TRIPLE

Phòng

1 Đôi, 1 Đơn

Giá Phòng

1.700.000 vnđ

PHÒNG DELUXE TWIN

Phòng

2 Giường Đơn

Giá Phòng

1.200.000 vnđ

PHÒNG PREMIUM DOUBLE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

1.400.000 vnđ

PHÒNG FAMILY

Phòng

2 Giường Đôi

Giá Phòng

1.700.000 vnđ

PHÒNG LUXURY DOUBLE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

1.800.000 vnđ

PHÒNG LUXURY TRIPLE

Phòng

1 Giường Đôi, 1 Giường Đơn

Giá Phòng

1.800.000 vnđ

PHÒNG EXECUTIVE SUITE

Phòng

2 Giường Đôi

Giá Phòng

2.600.000 vnđ