PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

380.000 vnđ

PHÒNG SUPERIOR

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

400.000 vnđ

PHÒNG DELUXE

Phòng

1 Giường Đôi

Giá Phòng

550.000 vnđ

PHÒNG STANDARD

Phòng

1 Giường Đôi, 1 Giường Đơn

Giá Phòng

550.000 vnđ