Thời Gian Hoạt Động Của Hội Trường: Sáng 08h - 12h ; Chiều: 13h - 17h

SẢNH DT DxR DT SÂN KHẤU DxR SỐ LƯỢNG KHÁCH TỐI ĐA GIÁ BAO GỒM
RẠP HÁT LỚP HỌC CHỮ U BÀN TRÒN
Sảnh 1 34 x 20 13.5 x 5 1.000 500 400 660 – Máy lạnh, âm thanh, ánh sáng hội nghị.

– 02 micro

– Bàn lễ tân

– Bục phát biểu

– Màn chiếu

– Máy chiếu

– Hoa vải trang trí

Sảnh 2 12 x 20 6.5 x 3.2 250 150 80 280
Sảnh 3 32 x 20 8 x 3.2 1.000 500 400 570

Tea Break Và Các Dịch Vụ Khác Xin Liên Hệ

 Số điện thoại: 0292 3820 717

 Email: hoasusales@gmail.com