Thời Gian Hoạt Động Của Phòng VIP: Sáng 08h - 12h ; Chiều: 13h - 17h

SẢNH
DT DxR DT SÂN KHẤU DxR SỐ LƯỢNG KHÁCH TỐI ĐA
GIÁ BAO GỒM
RẠP HÁT LỚP HỌC CHỮ U BÀN TRÒN
P68/P66/P79 10 Máy lạnh, ánh sáng. Hoa vải trang trí.
Khải Hoàn 2 7.3 x 4.7
Khải Hoàn 1 7.7 x 7.7 50 40 40 60

Tea Break Và Các Dịch Vụ Khác Xin Liên Hệ

 Số điện thoại: 0292 3820 717

Email: hoasusales@gmail.com