Tour hàng ngày

CHỢ NỔI CÁI RĂNG – LÒ HỦ TIẾU - VƯỜN TRÁI CÂY
04 giờ
CHỢ NỔI CÁI RĂNG – LÒ HỦ TIẾU - VƯỜN TRÁI CÂY
Loại tour: Tour riêng Thời gian: 04 giờ Phương tiện: Tàu du lịch Điểm đón khách : Công ty CP Du lịch Cần Thơ (10-12, Hai Bà Trưng) Điểm tham quan: Chợ nổi Cái Răng - Lò Hủ tiếu - Vườn trái cây
Giá: 232.000 ₫
CHỢ NỔI CÁI RĂNG – KHU DU LỊCH MỸ KHÁNH
04 giờ
CHỢ NỔI CÁI RĂNG – KHU DU LỊCH MỸ KHÁNH
Loại tour: Tour riêng Thời gian: 04 giờ Phương tiện: Tàu du lịch Điểm đón khách : Công ty CP Du lịch Cần Thơ (10-12, Hai Bà Trưng) Điểm tham quan: Chợ nổi Cái Răng - Khu du lịch Mỹ Khánh
Giá: 367.000 ₫
GIAN GUA RELIC - BA LANG FRUIT GARDEN
04 - 05 giờ
GIAN GUA RELIC - BA LANG FRUIT GARDEN
 
Giá: 491.000 ₫
VAM XANG - FINE RICE VERMICELLI FACTORY
4 giờ
VAM XANG - FINE RICE VERMICELLI FACTORY
Giá: 531.000 ₫
CỒN SƠN
04 giờ
CỒN SƠN
Loại tour: Tour riêng Thời gian: 04 giờ ( sáng 7h00-11h00)/( chiều 13h00-17h00) Phương tiện: Tàu du lịch Điểm đón khách : Công ty CP Du lịch Cần Thơ (10-12, Hai Bà Trưng) Điểm tham quan: Cồn Sơn
Giá: 536.000 ₫
NHÀ CỔ BÌNH THỦY – ĐÌNH BÌNH THỦY – CỒN SƠN
05 giờ
NHÀ CỔ BÌNH THỦY – ĐÌNH BÌNH THỦY – CỒN SƠN
Loại tour: Tour riêng Thời gian: 05 giờ Phương tiện: Tàu du lịch Điểm đón khách : Công ty CP Du lịch Cần Thơ (10-12, Hai Bà Trưng) Điểm tham quan: Nhà cổ Bình Thuỷ - Đình Bình Thuỷ - Cồn Sơn
Giá: 575.000 ₫
Messenger Zalo 0836 571 968
Call Hotline Call Hotline Zalo Chat Zalo Messenger Chat Messenger